Szlak Architektury Drewnianej

Racławice - p.w. Narodzenia Naj¶więtszej Marii Panny, 1511 r.


Rajbrot - p.w. Narodzenia Naj¶więtszej Marii Panny, I poł. XVI w.


Ropa - p.w. ¶w. Michała Archanioła, 1761 r.


Ropica Górna - cerkiew grec. p.w. ¶w. Michała Archanioła, ob. k., 1813 lub 1819 r.

Ikonostas z XVIII w.


Rozdziele - cerkiew grec. p.w. Narodzenia Matki Bożej, ob. cerkiew prawosławna, 1785 r.


Rożnowice - p.w. ¶w. Andrzeja, 1756 r. (wieża która spłonęła od uderzenia pioruna jest wła¶nie odbudowywana)


Rożnów - p.w. ¶w. Wojciecha, 1661 r.


Roztoka Wielka - cerkiew grec. p.w. ¶w. Dymitra, ob. k. p.w. Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, 1819 r.

Ikonostas z końca XIX w.


Rzepiennik Biskupi - p.w. ¶w. Jana Chrzciciela, pocz. XVI w.


Sękowa - p.w. ¶¶. Filipa i Jakuba, 1520 r.


Siemiechów - p.w. Matki Bożej Gromnicznej, przełom XV i XVI w.


Skrzyszów - p.w. ¶w. Stanisława Biskupa, 1517 r.


Skwirtne - cerkiew grec. p.w. ¶¶. Kosmy i Damiana, ob. k., 1837 r.


Słopnice - p.w. ¶w. Andrzeja, 1774-76 r.


Słotwiny - cerkiew grec. p.w. Opieki Bogurodzicy, ob. k. p.w. Serca Pana Jezusa, 1887-88 r.


Sobolów - pw. Wszystkich ¦więtych, koniec XVI w.


Sromowce Niżne - p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej, 1513 r.


Szalowa - p.w. ¶w. Michała Archanioła, 1739-56 r.


Szczawnik - cerkiew grec. p.w. ¶w. Dymitra, ob. k., 1841 r.

Ikonostas z przełomu XVIII i XIX w.


Szyk - pw. ¶¶. Barbary i Stanisława Biskupa, 1633 r.


Szymbark - pw. ¶w. Wojciecha, 1782 r.


Szymbark - Wólka (Doliny) - cerkiew grec. p.w. Narodzenia Bogurodzicy. , ob. k., 1821 r.

Ikonostas z I połowy XIX w.